Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0485 - 315 163
  • r.lamers@stichting-invitare.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Dag ouders, verzorgers en andere belangstellenden,

Welkom op dit blog. In de afgelopen jaren is communicatie tussen mensen erg veranderd. De smartphone is een centraal middel geworden en verschillende apps maken snelle communicatie mogelijk. Ook het onderwijs haakt aan op deze trend en door het gebruik van de Parro-app hebben we als Harlekijn een korte lijn met ouders. De app maakt snelle communicatie en het delen van foto’s gemakkelijker. We zien het dan ook als een toegevoegde waarde.

Er is echter ook een andere kant. Parro geeft de mogelijkheid om een document als bijlage te sturen, maar op een telefoon is zo’n document niet altijd handig. Meerdere nieuwsberichten onder elkaar, en dus een grotere lap tekst leest ook niet prettig op een klein scherm. Daarnaast is de snelheid van Parro een pre, maar willen we ook als school achtergronden of processen achter de schermen met u delen. Misschien moeten we het wel “langzame communicatie” noemen, en daar leent Parro zich niet altijd voor. Als middel zou de website wel geschikt zijn, dus gaan we met dit blog van start. We hopen een mix van schoolnieuws, achtergronden, en overwegingen met u te kunnen delen en verspreiden de link bij nieuwe berichten via Parro. Feedback of ideeën zijn hierbij van harte welkom!

Studiedagen, ontwikkeling van onderwijs.

Elk jaar roosteren we op de Harlekijn een aantal studiedagen in. Het zal voor u niet altijd helder zijn waar we deze aan besteden, en dat ervaren we als een gemiste kans. Het meenemen van ouders (en kinderen) in de ontwikkeling van een school is van wezenlijk belang. Het is niet zo dat de school waar je voor kiest bij inschrijving van je driejarige zoon of dochter, inhoudelijk dezelfde school is als je kind naar het voortgezet onderwijs vertrekt. In die acht jaren veranderen dingen, praktisch of inhoudelijk, en vaak worden studiedagen voor teamtrainingen ingezet.

Maar wat hebben de dit schooljaar nou eigenlijk gedaan op de studiedagen? Dat vereist een inleiding waarmee ik u mee wil nemen in de gedachtegang en ervaringen van ons team.

We merken net als u dat de maatschappij veranderd. Een blik op het nieuws leert dat het onderwijs worstelt met deze nieuwe werkelijkheid, zeker in combinatie met het kabinetsbeleid, met stakingen en acties als gevolg. Dat beeld van acties, en daardoor een stuk negativiteit in de media, doet ons werk geen recht. We vinden op de Harlekijn dat we het mooiste beroep ter wereld hebben en we halen nog steeds veel plezier en energie uit het werken met kinderen. We trachten zoveel mogelijk rekening te houden met individuele ontwikkelbehoeften, maar ook wij lopen hierbij tegen grenzen aan. Het belangrijkste signaal is echter dat wij als school zeker zorgen hebben, maar vooral ook positief zijn over het onderwijs. De ontwikkelingen dwingen ons echter ook om na te denken over het onderwijs van de toekomst.

Ergens in schooljaar 2017-2018 groeide bij ons als team het besef dat de organisatievorm van het leerstofjaarklassen systeem een belemmerende factor is als we meer en beter willen aansluiten bij de ontwikkelbehoeften van onze leerlingen. Dit besef is inmiddels uitgegroeid tot een verlangen. We willen ons onderwijs graag voorzien van een nieuwe didactische impuls, en kijken hierbij ook naar andere vormen van groeperen en organiseren. De studiedagen van dit schooljaar staan in het teken van het veranderende onderwijs en hoe wij kijken naar de toekomst. Ook uw visie stellen we zeer op prijs en op korte termijn zult u een uitnodiging ontvangen om mee te praten over dit onderwerp.

Al met al zijn we trots op onze school en de wijze waarop we samen de Harlekijn vormen. We willen in het aankomende schooljaar dit doorzetten en uitbouwen.