Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0485 - 315 163
  • r.lamers@stichting-invitare.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Meer keuzes

De Harlekijn heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad denkt en beslist mee over schoolbeleid. Over sommige onderwerpen mag de MR advies geven (adviesrecht), voor andere onderwerpen is instemming van de MR nodig om het beleid in werking te kunnen stellen (instemmingsrecht). Advies geeft de MR bijvoorbeeld over de aanstelling van de schoolleiding, nieuwbouw of verbouwing van de school en het financieel beleid. Instemmingsrecht is van toepassing bij onder andere het schoolplan, het jaarplan en de vormgeving van de tussenschoolse opvang.

Wie hebben er zitting in de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie leraren en drie ouders. Eén leraar is tevens lid van de GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle Invitare-scholen. De directeur maakt geen onderdeel uit van de MR. Wel is zij op alle vergaderingen (deels) aanwezig, om beleid toe te kunnen lichten en overleg te kunnen voeren over de beleidsonderwerpen op de agenda. Een mr werkt nauw samen met het team van de Harlekijn.

De mr leden van de Harlekijn:

Selma, moeder van Ties en Sofie van Hoof (voorzitter en ouderlid)

Aukje, moeder van Teije, Fieke en Nanne Geijzers  (secretaris, ouderlid)

Angelique, moeder van Orsen Bijl (instromend ouderlid en tevens OR lid

Rob, vader van June, Kyra en Vera Mesman (ouderlid)

Dabby, moeder van Finn, Gip en Mijs Heijl (ouderlid GMR)

Sylvia Heijstek (personeelslid)

Hedwig Zoet (personeelslid)

Monique Niënhuis (personeelslid en GMR lid)

 

 

U kunt de MR bereiken via: mr@obsharlekijn.nl.

 

Het jaarplan 2017 2018 kunt u via deze link downloaden.