Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0485 - 315 163
  • r.lamers@stichting-invitare.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

SWPBS (School Wide Positive Behavior Support)

Sinds april 2015 zijn wij een officieel erkende PBS School! Hier kunt u het verslag nalezen.

 

Wat is PBS?                                                                        

SWPBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Daarvoor zijn op Harlekijn bij de start in 2010 samen met de ouders drie gezamenlijke waarden geformuleerd. Binnen de school is het gedrag dat past bij deze waarden beschreven en wordt het de kinderen actief aangeleerd. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

 

SWPBS laat zich samenvatten in vijf pijlers:

1. Schoolbreed werken aan leren en gedrag vanuit gedeelde waarden;

2. Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van gedrags- en leerproblemen;

3. Positieve insteek: versterken van goed gedrag aan de hand van heldere, eenduidige verwachtingen t.a.v. gedrag.

4. Planmatige, systematische aanpak op basis van data.

5. Partnerschap met ouders en samenwerking met de keten.

 

Kernwaarden Harlekijn?

Verantwoordelijkheid, respect en veiligheid  zijn de belangrijkste waarden voor onze school. We geven hier concrete inhoud aan door kinderen te leren zich respectvol, verantwoordelijk en veilig te gedragen. De vaardigheden en competenties die hierbij horen, zijn van waarde om succesvol onderwijs te kunnen volgen, voor toekomstig werk en in huidige en toekomstige relaties. Het team van Harlekijn, de conciërge, de medewerkers en vrijwilligers van Stichting Spring Kinderopvang werken met ouders actief samen in dit proces.

 

Hoe is PBS zichtbaar op onze school?

Onze kernwaarden hangen zichtbaar op onze leerpleinen. 

De gedragsverwachtingen hangen zichtbaar op de plekken waar het gewenste gedrag verwacht wordt. U ziet in de school lijsten met pictogrammen hangen waarop het gewenste gedrag te zien is. Boven deze lijsten treft u ons PBS logo met onze kernwaarden aan.

Belangrijker is dat elke medewerker van Harlekijn geleerd heeft om preventief te denken en handelen om probleemsituaties te voorkomen en om kinderen structureel positief te benaderen. Harlekijn is één van de eerste scholen in Nederland die is begonnen met het werken volgens PBS. De school is een ambassadeur van PBS geworden en wordt regelmatig bezocht door collega scholen die willen zien hoe effectief PBS in de praktijk ook daadwerkelijk is.

 

Wat gaan de leerlingen en wat gaat u merken van PBS?

  • Ons pedagogisch klimaat is postief en emotionele veiligheid zien wij als een basisbehoefte.
  • Het handelen van onze leerkrachten is gericht op ondersteuning van het gedrag volgens onze kernwaarden, naast het begeleiden en ondersteunen van het leerproces. Gedrag en leren is voor ons onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Volgens een lesplanning worden er voorbeeldlessen van gedragsverwachtingen gegeven. Deze lessen hebben betrekking op het gedrag in alle openbare ruimtes van Harlekijn: hal, plein en toiletten. Alle lessen worden met alle leerlingen geoefend in de betreffende ruimte.

 In alle klassen hangt naast de ingang een groot PBS bord met daarop de concrete verwachtingen die we van elkaar hebben in die klas. Er wordt gewerkt aan gedrag dat we graag van onze leerlingen zien. Denk hierbij aan leren samenwerken, zelfstandig werken, luisterhouding enz. De kinderen worden hier nauw bij betrokken. Ze denken en beslissen mee over de afspraken die we aan het begin van het schooljaar samen maken t.a.v. hoe we met elkaar om willen gaan.

 Wilt u meer informatie? Klik dan hier!