Audit

 

 

 

 

 

 

Gedurende drie jaar hebben wij deelgenomen aan een onderzoek naar de resultaten van PBS. Deze jaarlijkse feedback houdt ons scherp in de vormgeving en naleving van PBS op de Harlekijn.

 

22 November 2017 heeft er een Audit plaatsgevonden door Jose Wichers-Bots van Hogeschool Fontys.

 

 

 

De terugkoppeling kunt u lezen in onderstaand verslag van Jose Wichers-Bots:

 

 

Voor de laatste keer hebben jullie je deur opengesteld voor een SET afname in het kader van het onderzoek naar de resultaten van PBS: dank jullie wel daarvoor! Voor ons was het bezoek aan jullie school een kennismaking. De toegankelijkheid van alle informatie, jullie gastvrijheid, openheid en de gelegenheid die we kregen om door jullie prachtige nieuwe school te lopen en gesprekken te voeren hebben wij als bijzonder prettig ervaren. Het was fijn dat Audrey de hele dag voor ons beschikbaar was.

Door het gebruik van de SETNL hebben wij op gestructureerde wijze alle facetten van PBS op jullie school kunnen bekijken. De rode draad van PBS is duidelijk zichtbaar. Jullie school ademt in alles PBS. Jullie zijn aan het nadenken hoe jullie bepaalde zaken in de nieuwe school willen vormgeven. Dit is een uitdaging, omdat jullie nu een deel van de ruimtes delen met een andere school, die geen PBS school is, maar een vreedzame school.

 

Verwachtingen vastgesteld

Duidelijk is te zien dat de verwachtingen schoolbreed zijn vastgesteld en aangeleerd: in bijna alle ruimtes zijn de gedragsverwachtingen te zien, behalve in de gemeenschappelijke ruimtes met de andere school, zoals in de grote centrale hal en de bibliotheek.

 

Verwachtingen aangeleerd

Er is een concreet plan voor de invulling van de lessen over het aanleren van de gedragsverwachtingen. De lesformulieren zijn helder geformuleerd. Per klas is de inhoud helder beschreven. Ze zijn gekoppeld aan de waarden van de school en de verwachtingen komen hier duidelijk in terug.

Uit de interviews met de medewerkers komt naar voren dat 100% van de ondervraagden aangeeft dat de gedragsverwachtingen zijn aangeleerd. Het merendeel van de ondervraagde leerlingen kan de waarden van de school noemen. Opvallend bij jullie school is dat de waarden in de bovenbouw vrijwel probleemloos kunnen worden opgenoemd, waar dit in de lagere klassen een hele opgave blijkt. Dit is ook niet vreemd, want de waarden zijn vaak nog te lastig voor de jongste kinderen. Echter kunnen deze kinderen uit de onderbouw ons heel goed vertellen welke gedragingen van hen worden verwacht. De kinderen van bovenbouw kunnen deze gedragsverwachtingen minder letterlijk opnoemen dan de kinderen van de onderbouw. Bij hen is juist te zien dat ze de verwachtingen eigen hebben gemaakt en specifieke voorbeelden kunnen noemen van het toepassen van deze verwachtingen. Prachtig!

 

Beloningssysteem

Op dit onderdeel van PBS scoort jullie school ook 100%. Schoolbreed weten de leerlingen wat er van hen verwacht kan worden in de klas, maar ook in de gedeelde ruimtes. Het beloningsysteem is schoolbreed vastgesteld met het verdienen van muntjes. Uit gesprekken met de leerlingen blijkt dat alle ondervraagde leerlingen aangeven dat zij de laatste twee maanden een beloning hebben ontvangen die anders is vormgegeven dan een compliment. Uit de voorbeelden die kinderen gaven voor het ontvangen van een muntje, blijkt dat inderdaad de beloningen zijn afgestemd op de gedragsverwachtingen van de kinderen. Tevens gaven kinderen aan groepsbeloningen te ontvangen en onverwacht voor goed gedrag in de gang, toilet te ontvangen.

 

Monitoring en besluitvorming

De school maakt tot volle tevredenheid gebruik van incidentenregistratie. De ib-er verwerkt en analyseert 2 maandelijks de gegevens, de wens is maandelijks. Verder vinden observaties en collegiale consultaties plaats. Tijdens de maandelijkse PBS briefings worden successen en lopende zaken gedeeld.

 

Management (PBS team en jaarplan)

Uit de verzamelde gegevens blijkt dat de school PBS planmatig heeft geïmplementeerd. Duidelijk is dat het management bezig is om PBS ook in het nieuwe gebouw goed zichtbaar te maken en routines van de oude

 

school monitort mbt wenselijkheid in de nieuwe school. Er is een PBS-team aanwezig. Maandelijks vindt een PBS briefing plaats met het hele team.

De leerlingen uit de kinderraad worden actief betrokken bij PBS.

 

Systeem van ondersteuning

De school heeft budget vrijgemaakt voor PBS op school.  Stagiaires krijgen les in PBS. 

 

Samenwerking met ouders en ketenpartners.

Vrijwel alle ouders kennen de waarden / gedragsverwachtingen en allen geven aan dat de school hun kind positief benaderd. Wel bestaat het risico, zo gaf een ouder aan,  dat PBS wegzakt. Vanuit de ouders kwam de wens om op de nieuwe school momenten te organiseren om met elkaar de dialoog verder aan te gaan over PBS.