De Harlekijn is gelegen in het IKC Dassenburcht. Openbare basisschool Harlekijn maakt met negen andere scholen deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Invitare.

De scholen werken intensief samen om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. De scholen zijn een ontmoetingsplek voor mensen met verschillende culturele, godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergronden, waarin respect en openheid centraal staan. De Harlekijn is een PBS school. PBS staat voor Positive Behavior Support; een schoolbrede aanpak waarbij kinderen gewenst gedrag wordt aangeleerd en ze gestimuleerd worden zich positief te gedragen. Dit doen we op de Harlekijn vanuit onze kernwaarden: Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Het geeft rust en duidelijkheid in de school en het onderlinge respect is heel groot.

We bieden hierdoor een zeer sfeervolle en veilige schoolomgeving waarbinnen kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het motto van openbare basisschool Harlekijn is; 'Je mag er zijn, op de Harlekijn'. Ieder kind is welkom!

We willen van en met elkaar leren en zien het als onze maatschappelijke opdracht om onze kinderen op te laten groeien tot goede burgers en werken daar voortdurend aan. Na acht jaar Harlekijn is hiervoor daadwerkelijk een goede basis gelegd.

Hieronder vindt u een filmpje die onze leerlingen van groep 8 hebben gemaakt over hoe zij de Harlekijn hebben gezien in de afgelopen 8 jaar.