Leerstijl / Bewegend leren

Visie: Leren doe je met heel je lijf

Doel: schooldag wordt dynamischer

 

Bewegen heeft een positief effect op leren. Een leven lang leren Een leven lang bewegen In een tijd waarin we bezig zijn met opbrengstgericht werken en beter presteren is beweging niet meer weg te denken. Beweging heeft positieve effecten op het leerproces van kinderen. Alleen al een bewegingstussendoortje zorgt voor een oppepper in de klas en nieuwe energie om weer aan het werk te gaan.

 

Invloed van beweging op het leren

Leren is een actief proces. Kinderen in de basisschoolleeftijd ontdekken de wereld vooral via hun lichaam, maar ze zitten op school per dag zo’n 5 uur stil. Beweging is van belang! Beweging is uitermate geschikt om te leren, het stimuleert de hersenen. Wanneer je beweegt tijdens het leren gaat er meer bloed en zuurstof naar je hersenen.. Beweging tijdens het leren zorgt er voor dat je informatie beter en langer kunt onthouden. Informatie die je opdoet, wordt beter verankerd. Op school wordt voornamelijk de linker hersenhelft gestimuleerd. Deze gebruik je bij rekenen, taal, logisch nadenken, verwoorden, redeneren, etc. Bij het maken van bewegingen gebruik je je rechter hersenhelft. Het mooie van leren door beweging is, dat er een verbinding wordt gelegd tussen je linker- en rechter hersenhelft.

 

Beweging betrekken bij het leren kan zorgen voor een meer uitdagende leeromgeving en dit zorgt weer voor een hogere betrokkenheid én een optimaal leerresultaat. Bovendien is het aspect van ‘samen’ bij de activiteiten vaak duidelijk aanwezig. Dit komt de sfeer in de groep en school ten goede.

 

Instructiemomenten in de klas vinden vooral zittend plaats. Zo logisch als het ons lijkt, zo onlogisch is het voor een (kinder-)lichaam. Het is niet gemaakt om zoveel stil te zitten. Dit leidt dan ook vaak tot veelvuldig waarschuwen en vragen om concentratie. Onderzoek wijst uit dat vooral voor jongens langdurig stilzitten extra moeilijk is. Door een hoog gehalte testosteron hebben zij, nog meer dan meisjes, behoefte aan regelmatig bewegen. De vraag is dus, of je met klassikale, vooral verbale instructie tegemoet komt aan de leerbehoefte van het kind.

 

                                         Genoeg redenen om in beweging te komen!
Ons leerteam Bewegend Leren is constant aan het kijken welke ontwikkelingen er zijn en hoe de hele school in beweging te krijgen!

 

Bewegen op het plein

 

Bewegen op het plein is duidelijk gestructureerd. Kinderen weten welke zones op het schoolplein bedoeld zijn voor welk type speelgedrag. Er zijn duidelijke afspraken. Daarnaast is het mogelijk om speciale spelmaterialen in te zetten. Deze materialen hebben als doel de kinderen extra uit te dagen en om ze kennis te laten maken met verschillende sportspelen. Ook wordt er elke pauze een activiteit aan de kinderen aangeboden.


Bewegen in de gymzaal

 

Op de Harlekijn zijn meerdere vakleerkrachten die vorm geven aan het bewegingsonderwijs. De kinderen krijgen twee gymlessen in de week van vakleerkrachten.


Bewegen in de klas

 

Bewegen in de klas is kenmerkend voor de Harlekijn. Naast de gewone bewegingstussendoortjes en energizers ontwikkelen zij ook veel activiteiten om bewegen en leren met elkaar te verbinden. Leerkrachten onderling functioneren in de zogenaamde proeftuintjes, waarin zij samen activiteiten ontwikkelen om tot een aanpak te komen waarin beweging wordt geïntegreerd met het leren in de klas. Daarnaast is binnen de vakken ook aandacht voor beweging, om de concentratie zo hoog mogelijk te krijgen en het plezier ook! Het betrekken van beweging in de klas zorgt voor een gevarieerde didactische aanpak.

De manier waarop je je instructie verzorgt is anders dan normaal, wisselt meer en komt daarmee tegemoet aan verschillende leerstijlen van kinderen. Wanneer bewegen tijdens het leerproces in de klas wordt ingezet, is het niveau van kinderen irrelevant. Elk kind, los van zijn of haar beweeg(on)mogelijkheden kan deelnemen aan de activiteiten. Door het gebruiken van beweging in de klas wordt ook tegemoet gekomen aan kinderen met leermoeilijkheden. Kinderen met bijvoorbeeld dyslexie zijn vaak gebaat bij een aanpak die bewegen en leren verbindt. Bewegen legt niet alleen een verbinding tussen je hersenhelften, maar het verbindt ook met elkaar. Je leert samen, werkt samen en leert omgaan met elkaars (on)mogelijkheden. Dit komt ten goede aan het pedagogische klimaat in de klas en in de school. Wanneer bewegen wordt ingezet in de klas, dan is bewegen een middel om te komen tot een leerdoel. Er is geen bewegingsdoel in bv het geval van de zaakvakken. In de gymzaal is bewegen vaak het doel.

 


Bewegingsbehoefte

 

Bewegingsbehoefte ontstaat ook door de wijze waarop kinderen zitten. Kijk maar eens naar ons meubilair! De tafels zijn op één hoogte, de stoelen variëren in hoogte en zullen waar nodig met een voetenplankje worden uitgerust. Kinderen hebben dan altijd de juiste zithouding. Omdat de tafels wat hoger zijn, nodigt het ook uit tot staand werken. Een mogelijkheid die we kinderen willen bieden omdat ze dan veel meer in beweging zullen zijn. Natuurlijk realiseren we ons dat niet elke taak geschikt is voor deze vorm, maar het gaat om de afwisseling.

Tevens hebben we op de zelfstandig werkplekken en in de klas meubilair waarin bewegen meer wordt gestimuleerd, denk aan zitballen (reeds in gebruik) en tafelfietsjes. Ook hier gaat het om de mogelijkheid die je kinderen biedt, de afwisseling in zitvormen. Het is zeker niet de bedoeling dat kinderen lang op een zitbal werken. Iedereen blijft de beschikking houden over een eigen stoel en tafel. We bieden de keuze, in de basis zitten alle kinderen op een stoel. Elke groep beschikt over een statafel in de klas waaraan ze naar behoefte staande kunnen werken.


Extra tijd voor bewegen op het rooster

 

Wij zijn een school die de Daily Mile heeft ingevoerd. De groepen 3 t/m 8 gaan samen met hun leerkracht regelmatig, naast de pauzes, 10 minuten extra buiten bewegen. Dat kan wandelen of hardlopen zijn, afhankelijk van het kind en de groep. Het gaat om het bewegen en je tempo bepaal je zelf. De route gaan we met de kinderen bepalen, maar het beweegpark zou er uitermate geschikt voor zijn. Voor meer informatie kunt u kijken op: http://thedailymile.nl/