MR

De Harlekijn heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad denkt en beslist mee over schoolbeleid. Over sommige onderwerpen mag de MR advies geven (adviesrecht), voor andere onderwerpen is instemming van de MR nodig om het beleid in werking te kunnen stellen (instemmingsrecht). Advies geeft de MR bijvoorbeeld over de aanstelling van de schoolleiding, nieuwbouw of verbouwing van de school en het financieel beleid. Instemmingsrecht is van toepassing bij onder andere het schoolplan, het jaarplan en de vormgeving van de tussenschoolse opvang.

Wie hebben er zitting in de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee leerkrachten en drie ouders. Eén leerkracht is tevens lid van de GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle Invitare-scholen. De directeur maakt geen onderdeel uit van de MR. Wel is zij op vergaderingen (deels) aanwezig, om beleid toe te kunnen lichten en overleg te kunnen voeren over de beleidsonderwerpen op de agenda. Een MR werkt nauw samen met het team van de Harlekijn.

De mr leden van de Harlekijn:

Wati, moeder van Jim en Lisa (ouderlid)
Rob, vader van Senna (ouderlid)
Gitta, moeder van Elias (ouderlid)

 

Rick Keulers (voorzitter en personeelslid)

Kim Eyzenga (personeelslid)

U kunt de MR bereiken via: mr.harlekijn@obsharlekijn.nl

Het jaarverslag 2022 - 2023 kunt u via deze link downloaden. Het jaarplan 2023 - 2024 kunt u via deze link downloaden.