Wat maakt ons bijzonder

 

Openbaar Onderwijs
Leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.

 

PBS
PBS staat voor Positive Behavior Support; een schoolbrede aanpak waarbij kinderen leren zich positief te gedragen. Dit doen we op de Harlekijn vanuit onze kernwaarden: Respect, Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Het geeft rust en duidelijkheid in de school en het onderlinge respect is groot. We bieden hierdoor een zeer sfeervolle en veilige schoolomgeving waarbinnen alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Je mag er zijn, op de Harlekijn
We willen van en met elkaar leren en zien het als onze opdracht om ieder kind zijn eigen talent te laten ontdekken en zich te ontwikkelen tot kinderen die goed zijn voorbereid op hun toekomst. Na acht jaar Harlekijn is hiervoor daadwerkelijk een goede basis gelegd. Kinderen hebben dan o.a. geleerd hoe zij zich kunnen laten horen en zien vanuit respectvol en verantwoordelijk gedrag.  Deze vaardigheden helpen om in het verdere leven succesvol te zijn.

 

Bewegend Leren
Wij betrekken bewegen bij het leren. Dit zorgt voor een meer uitdagende leeromgeving, een hogere betrokkenheid én een optimaal leerresultaat. Bovendien is het aspect van ‘samen’ bij de activiteiten  duidelijk aanwezig. Dit komt de sfeer in de groep en school ten goede. Daarnaast hebben wij meer bewegingsmomenten op een dag in ons rooster opgenomen, zoals de Daily Mile. Maar ook geïntegreerd in de vakken! Bewegingsmomenten komen de aandacht en concentratie ten goede.
Genoeg redenen om in beweging te komen!

 

Jeelo
Geen aparte boeken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, maar actueel, boeiend en betekenisvol onderwijs waarmee we projectmatig en groepsdoorbrekend werken. De ervaring en beleving staat centraal en leiden tot een betere verankering van kennis. Jeelo bestaat uit drie pijlers; Samen leren, samen leven en zelfstandig leren. Kinderen werken gezamenlijk of individueel aan opdrachten die ze op verschillende manieren aan elkaar en ouders presenteren. Een niet te onderschatten aspect van jeelo is de verbinding tussen onderwijs en de maatschappij. Bij elk project gaan leerlingen op excursie de wereld in en halen we de maatschappij de klas in door middel van workshops en presentaties. Hierdoor ervaren kinderen hoe de wereld om hen heen werkt.

 

Creatieve Talenten Middagen
De Harlekijn geeft ruimte voor het ontdekken en de ontwikkeling van talenten van onze leerlingen.We bieden de kinderen keuze uit de verschillende disciplines van cultureel en creatief onderwijs. Door steeds een divers aanbod te verzorgen en daarbij de eigen talenten en bijzondere competenties van leerkrachten en vrijwilligers in te zetten, is het onderwijs in creatieve vakken een stuk attractiever geworden. Daarnaast kunnen we op deze manier creatieve workshops de school binnenhalen.

 

Leeropbrengsten
Wij analyseren onze opbrengsten op macro- (school), meso- (groep) en microniveau (leerling). Een diepgaande analyse op drie niveaus geeft zicht op de totstandkoming van leerresultaten, de invloed van factoren en de ontwikkelingsbehoeften van de leerling en de school.

 

Leren Leren
Het leren (mede)verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces en het actief werken aan de eigen ontwikkeling en met zelfvertrouwen kennis opbouwen is belangrijk. Onze leerlingen werken met Leergebied Overstijgende Onderwijs Doelen: leren leven (zelfvertrouwen, samenwerkingsvermogen, communicatievermogen), leren leren (oplossingsvermogen, organisatievermogen, doorzettingsvermogen), leren denken (creatief en kritisch denkvermogen, reflectievermogen).  

 

Ouderbetrokkenheid
Je mag er zijn, op de Harlekijn! Dit geldt ook voor ouders. Ouders worden gehoord en gezien door de leerlingen en het team. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorg rondom het welbevinden en leerverwachting van het kind staat voorop. Respect voor elkaar bovenaan. Dit zorgt voor een actieve, open en fijne samenwerking tussen school en ouders..
Hieronder vindt u een filmpje die onze leerlingen hebben gemaakt over hoe bijzonder zij de Harlekijn zien na al die jaren.