Gezonde school

 

Richtlijnen gezonde voeding en traktaties

 

De Harlekijn is een gezonde school. Dat betekent dat wij in het bezit zijn van het Vignet!

 

De vier pijlers van de Gezonde School

Wij werken aan de vier pijlers van Gezonde School. Waarom? Zo bereiken wij een maximaal effect. Wat doen wij per pijler?

  • Educatie: wij besteden als school structureel aandacht aan het gezondheidsthema in lessen. Denk bijvoorbeeld aan bewegend leren. Of we laten een gezondheidsthema in vakken aan bod komen.

  • Schoolomgeving: Het speelveld buiten school nodigt uit om actief bezig te zijn. Ook begeleiden wij per pauze de leerlingen met actieve spelen.

  • Signaleren: wij weten waaraan wij vroeg gezondheids- of leefstijlproblemen onder leerlingen herkennen. En wij zijn hier samen met collega's (leraren én andere schoolmedewerkers) alert op. en verwijzen indien nodig door naar naar passende hulp.

  • Beleid: wij hebben maatregelen voor gezondheidsbevordering vast gelegd in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht. Denk hierbij aan onze richtlijnen op het gebied van gezonde voeding.

 

Door hier te klikken vindt u de richtlijnen die wij binnen ons IKC hanteren op het gebied van gezonde voeding en traktaties.

 

Traktatie

Verjaardagen worden natuurlijk gevierd in de klassen. De kinderen krijgen hierbij een kleine attentie van de leerkrachten. Er wordt niet getrakteerd. Wel is er plaats voor een feestje, even lekker hossen, zingen, grabbelen en natuurlijk iets kiezen van de lijst (filmpje, naast je beste vriend zitten enz.)

School zorgt daarnaast bij bijzondere gelegenheden met enige  regelmaat voor een (gezonde) traktatie. 

Bij bijzondere gelegenheden zoals verjaardag van de leerkracht, of de geboorte van een broertje/ zus mag er bij uitzondering in overleg met de leerkracht wel getrakteerd worden. Ook dan graag zo gezond mogelijk.

 

Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.