Openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs op de Harlekijn

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

De openbare school leert kinderen respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele en levensbeschouwelijke achtergronden.


Gelijkwaardigheid


De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen.

Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven.


Identiteit


De identiteit van de openbare school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen.

Identiteit is dus geen kwestie van kiezen, maar van delen.


Niet a-p-a-r-t maar SAMEN


Je mag er zijn, op de Harlekijn!