Positive Behavior support

Vijf universele principes voor het aanleren van gewenst gedrag

 

1. De school stelt heldere verwachtingen.

2. De verwachtingen worden structureel aangeleerd, geoefend en herhaald.

3. Gewenst gedrag wordt positief bekrachtigd.

4. De aandacht voor licht ongewenst gedrag wordt geminimaliseerd.

5. Er zijn duidelijk omschreven consequenties bij onacceptabel gedrag.

 

Algemene informatie

 

PBS is een schoolbreed project. Het is een manier om preventief ongewenst gedrag tegen te gaan. Dit doen wij door vooral te kijken naar het positieve gedrag dat kinderen laten zien, individueel en groepsbreed. Wij spreken verwachtingen uit, het zijn geen regels. De Harlekijn heeft deze verwachtingen opgesteld vanuit de kernwaarden: veiligheid, respect en verantwoordelijk. De verwachtingen zijn duidelijk voor de kinderen. De verwachtingen worden meerder per jaar geoefend en zijn bovendien zichtbaar aanwezig in de klas, in de gang, etc. Het is belangrijk dat preventief gewenst gedrag stimuleert wordt, door complimenten te geven, eventueel aansluitend met een beloningsmuntje.

Beloningssysteem

De Harlekijn werkt met een muntjessysteem. Deze worden uitgedeeld indien goed gedrag geobserveerd wordt volgens de geldende gedragsverwachtingen. Dit kan aan het kind, aan groepjes of aan de hele groep. Deze muntjes worden niet alleen door leerkrachten, maar door alle teamleden uitgedeeld. Een muntje is niet bedoeld om goed gedrag uit te lokken, dus ze worden niet in het vooruitzicht gesteld. Het is bedoeld om goed gedrag te bevestigen en te belonen. De muntjes gaan in een rek, wat elke klas heeft staan. Bij een bepaald aantal behaalde muntjes volgt een groepsbeloning. Elk kind kan dus individueel bijdragen aan de groepsbeloning, maar ook de groep zelf.

Reactieprocedure

 

De reactieprocedure kan uitgevoerd worden, indien ongewenst gedrag aanhoudt. Het is bedoeld als kleine consequentie.

 

Registratie

Als de reactieprocedure is uitgevoerd en er is een time-out gegeven, dan dient dit geregistreerd te worden. Data van gedragsincidenten worden geregistreerd in Swissuite. De IB’er en het PBS-team analyseren deze gegevens regelmatig. Deze analyses worden tijdens de maandelijkse briefings besproken en opgeslagen. Aan de hand van deze data wordt ook met leerkrachten besproken of en zo ja welke interventies er eventueel nodig zijn.

Meer informatie kunt u vinden op de website
Ouders - SWPBS

 

Verwachtingen IKC 

 

 

Veiligheid

Respect

Verantwoordelijkheid

C:\Users\Stephan en Hedwig\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\school 3.png

IKC altijd

C:\Users\Stephan en Hedwig\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\vrienden 3.png

Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf

Ik luister naar alle medewerkers

C:\Users\Stephan en Hedwig\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\schoonmaken.png

Ik houd de school netjes en laat mijn werkplek netjes achter

IKC leerplein (ob)

Ik laat mijn werkplek netjes achter

Ik praat met een tafelstem

Ik zet mijn werk terug in de kast als het klaar is en compleet

IKC leerplein (bb)

Ik gebruik het materiaal waar het voor bedoeld is

Ik praat met een tafelstem

C:\Users\Stephan en Hedwig\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\werk inzet tonen.png

Ik ben taakgericht

C:\Users\Stephan en Hedwig\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\toilet pipi.pngIKC toilet

C:\Users\Stephan en Hedwig\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\handen wassen klassieke kraan 2.png

Ik was mijn handen met water en zeep

C:\Users\Stephan en Hedwig\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\deur sluiten.png

Ik sluit de deur

C:\Users\Stephan en Hedwig\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\deur gaan.png

Ik ga direct terug naar de klas

C:\Users\Stephan en Hedwig\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\spelen tuin.pngIKC speelplein /beweegpark

C:\Users\Stephan en Hedwig\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\anderen laten spelen.png

Ik geef anderen de ruimte

Ik ga rustig in de rij staan als de bel gaat en heb mijn aandacht bij de leerkracht

C:\Users\Stephan en Hedwig\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\delen speelgoed.png

Ik speel samen als het kan