Jeelo informatie

Maatschappelijk relevante projecten
 

Met Jeelo werkt je kind niet meer in vakken, maar gaat het samen met andere kinderen maatschappelijk betrokken aan de slag in projecten.

 

Drie pijlers
 

Tijdens de projecten werkt je kind samen met organisaties uit de omgeving (pijler Samen leven). Kinderen werken samen en benutten elkaars talenten (pijler Samen werken). Je kind ontdekt welke manier van leren het beste bij hem of haar past (pijler Zelfstandig leren).
 

1. Samen leven. Hierbij gaat het erom dat wanneer je iets leert  je de omgeving daarbij nodig hebt. Je leert door, met en voor je omgeving; in de lessen betekent dit dat we maatschappelijke organisaties betrekken bij ons onderwijs.
 

2. Samen werken. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van je competenties. Dus wat jij kunt als leerling, waar je goed in bent. Ieder heeft zijn/haar talent en tijdens de

Jeelo-projecten maken de kinderen in de gezamenlijke opdrachten/werkstukken gebruik van elkaars competenties/talenten.
 

3. Zelfstandig leren hierbij gaat het voornamelijk om het ‘leren leren’. Kinderen kunnen zichzelf ‘toetsen’ door een zelftest te maken. Ze kijken wat ze al geleerd hebben gedurende deze fase van het project. Hierdoor kunnen ze zichzelf sturen en oefenen, zodat ze meer eigenaar worden van hun leerproces.

 

Betrokkenheid bij de ontwikkeling van je kind


Elke kind ontwikkelt zich in een ander tempo. Om dat in beeld te brengen, heeft Jeelo ontwikkellijnen. Voor elke ontwikkellijn is er een set doelen. Er kan precies geregistreerd worden welke doelen een kind gehaald heeft en aan welke doelen nog gewerkt moet worden. Elk kind heeft een eigen inlog tot de leeromgeving Mijn Jeelo. Door Mijn Jeelo heb je ook thuis altijd toegang tot:

  • de projecten – om mee te kijken met wat er geleerd wordt

  • de ontwikkellijnen – om de voorgang te kunnen volgen

  • het portfolio – om leerresultaten te bekijken
     

Betrokkenheid bij de projecten

 

Als ouder kun je vanuit je beroep of hobby een bijdrage leveren aan een van de projecten op school. Je kunt immers door je beroep of ervaring deskundig zijn op een onderdeel van een project. Je werkt bijvoorbeeld in de zorg, dienstverlening, techniek, bouw, detailhandel, industrie, kunst, landbouw, economische sector of bij de overheid. Of je hebt een hobby of doet aan een sport die aansluit bij het project.Zo helpt een moeder als planoloog een wijk ontwerpen in groep 7 en 8, schildert een andere moeder portretten met groep 5 en 6, metselt een vader samen met groep 3 en 4 een muurtje in de gang, voert een andere vader een debat met leerlingen in groep 7 en 8 en vertelt een opa over het dagelijks leven van vroeger in groep 1, 2, 3 en 4.Inhoudelijke bijdragen van ouders zijn zeer welkom. Laat het team van de school weten waarin je deskundig bent.