Burgerschap

 

Burgerschapsonderwijs op de Harlekijn

Kerndoel binnen het domein Oriëntatie op jezelf en de wereld 

Op de Harlekijn is het streven kinderen van jongs af aan te laten voelen dat ze ertoe doen in de samenleving. Waarom zouden ze zich er anders voor willen inspannen? 

School is de plek om te leren rekenen en spellen, maar ook een natuurlijke oefenplaats waar kinderen met diverse achtergronden met elkaar om leren gaan en een idee krijgen van hoe het werkt in de wereld. 

De school is een belangrijke oefenplaats om burgerschapsvaardigheden in de praktijk te brengen. Op school leren leerlingen samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. 

Ook ontdekken leerlingen er hun eigen positie in de samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de wereld. 

De school is een aangewezen plek voor leerlingen om hun identiteit te ontwikkelen en te leren democratische burgers te worden.

PBS als basis 

Ons vertrekpunt is het waarborgen van een veilig schoolklimaat volgens de principes van PBS (Positive Behaviour Support). Een veilig schoolklimaat als voorwaarde voor de ontwikkeling van je eigen identiteit en je positie in de samenleving.

De basishouding van alle betrokkenen is oplossingsgericht: we kijken naar wat er wel is, wat de mogelijkheden zijn voor ieder individu, om vanuit de eigen kracht deel te nemen aan het proces en zelf verantwoordelijkheid te leren nemen voor het verbeteren van het eigen gedrag. 

Wij integreren burgerschap in onze themalessen van Jeelo (levensbeschouwing/wereldoriëntatie/aardrijkskunde/geschiedenis/biologie).

De onderwerpen spreken de leerlingen aan, passen binnen hun belevingswereld en niveau. De leerlingen krijgen opdrachten, moeten discussie voeren en in groepjes een presentatie maken.

Hierbij moeten ze zelf veel opzoeken en zichzelf vragen stellen. Bij elk thema gaan de leerlingen naar een maatschappelijke organisatie buiten de school en/of komt er een organisatie met een gastles binnen de school. Dit zorgt voor de verbinding school-maatschappij.

Jeelo draagt bij aan de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden als creatief denken, kritisch kijken, samenwerken, ICT-geletterdheid en sociale en culturele vaardigheden. 

Voor het vakgebied ‘Burgerschap’ maken wij ook gebruik van de methode ‘Vreedzame school’, dat de klas en de school als een leefgemeenschap beschouwt, waarin kinderen leren samen beslissingen te nemen en conflicten oplossen. Wij geven dit in de vorm van lessen.