Schooltijden en vakanties

Schooltijden en vakantierooster

 

‘s Morgens om 8.25 uur gaat de zoemer en mogen kinderen en ouders uit de groepen 1 t/m 8 naar binnen.

Om 8.35 uur moet iedereen in de klas zijn. De lessen starten dan ook.

 

Wij maken gebruik van het ‘Vijf-gelijke-dagen-model’ waarbij de groepen 1 t/m 8 dezelfde schooltijden hebben.

In dit model bestaat een dag uit 5 lesuren en een half uur pauze. De kinderen gaan alle dagen van 8.35-14.05 uur naar school. Om 10 uur en om 12.00 uur hebben de kinderen een half uur pauze met de groepsleerkracht. Daarin lunchen zij 15 minuten en spelen zij 15 minuten buiten. 

 

 

Ouder-kindmoment

Om 8.35 uur mogen alle ouders samen met hun kinderen in groep 1/2 even mee naar binnen en het onderwijs in de groep ervaren. Samen met uw kind maakt u een werkje of bekijkt u het werkje van uw kind.

 

 

De groepen 1-2 spelen ’s morgens en ’s middag buiten. Bij slecht weer maken zij gebruik van de speelzaal.

 

Vakantierooster

Het vakantierooster is samengesteld in samenwerking met alle basisscholen van de gemeente Cuijk. Voor schooljaar 2023-2024 ziet het vakantierooster er als volgt uit:

 

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie                       16 oktober t/m 280 oktober 2023

Kerstvakantie                        25 december t/m 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie                 12 februari t/m 16 februari 2024

Pasen                                    1 april 2024

Meivakantie                           22 april t/m 3 mei 2024

Hemelvaart                           9 en 10 mei 2024

Pinksteren                             20 mei 2024

Zomervakantie                      8 juli t/m 16 augustus 2024