Je mag er zijn op de Harlekijn!

 

Je mag er zijn op de Harlekijn!• Kind gericht

• Samenwerking met ouders

• Gehoord worden

• Gezien worden

• Persoonlijke identiteit

• Persoonlijke geloofsovertuiging

• Gedrag is een keuze

• Persoonlijke dromen

 

Eenduidig schoolklimaat, zowel pedagogisch als didactisch. Gedrag wordt aangeleerd zoals ook rekenen en taal aandacht krijgen. Leerkrachten hebben voorbeeldrol.

PBS

Denken, handelen, opvoeden vanuit de kernwaarden Veiligheid, Respect, Verantwoordelijkheid 

Actief aanleren van lessen pestpreventie.

Positief gedrag krijgt aandacht. Eenduidige consequenties voor negatief gedrag. Verandering en handelen data gestuurd

Opbrengst gericht werken, gaat om de vooruitgang op elk niveau Lkr denken en handelen vanuit onderwijsbehoeften van het kind. Extra aandacht voor ontwikkelingsvoorsprong en ontwikkelingsachterstand. Instructie en verwerking in drie niveaugroepen per leerjaar.

Samenwerking is een kracht, met het kind, de ouders, partnerschool, Spring, SMW, MR, OR,  instanties.

Laagdrempelig in de samenwerking met ouders en instanties. Kinderen en ouders worden gehoord en gezien. Oudergesprekken: elkaar informeren/ 2 keer per jaar een oudergesprek n.a.v een rapport. Maar ook onze leerlingen vanaf groep 3 vullen een kindraport in. Dit bespreken zij met de leerkracht.  

Kinderraad denkt mee met de directeur waar het gaat om praktische verbeteringen en/of leuker maken van ons onderwijsaanbod.

Talent ontwikkeling/ creatieve talentenmiddag Doe waar je goed in bent, ontdek wat je leuk vindt, waar je passie ligt en ontwikkel dat verder.

Jeelo, wereldoriëntatie vanuit thematisch werken. We gaan bij elk thema de wereld in (excursie) en halen de wereld naar binnen d.m.v gastbezoeken/ workshops/ presentaties. Door deze werkwijze ontstaat er intractie met de omgeving.

Zelstandig leren/ burgerschap/ samenwerken, samen leven/ 21e eeuws leren.

Ontspanning en plezier als voorwaarde voor ontwikkeling, showtime/vieringen/Energizer/beloningen/ Daily Mile